Villkor

Uteboost erbjuder dig som klient utomhusträning i en grupp


1. Pris: Prisuppgifter står vid respektive tjänst. Alla priser anges i SEK och alla tjänster är inklusive 6% moms.
2. Betalning: Betalning sker via faktura eller via Swish. När du slutfört din beställning har du möjlighet att begära kvitto till din e-postadress. Är något fel på bekräftelsen/kvittot ska du omedelbart kontakta oss via e-post: info@uteboost.se.
3. Klippkort: När du genomfört ditt köp av klippkort får du det vid första träningstillfället från din instruktör. Du har därefter eget ansvar för klippkortet och att ta med det till varje träningstillfälle. Borttappat klippkort ersätts ej. Klippkortet är giltigt 6 månader från köpdatum.
4. Hälsotillstånd: Som kund ansvarar du själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att träningen kan ske riskfritt. All träning sker på egen risk. Som klient har du skyldighet att informera din tränare om sådant som kan komma att påverka din träning, vilket innefattar nuvarande och tidigare skador/sjukdomar samt eventuell medicinering. En rekommendation är att klienten ska ha en olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring.
5. Vid förhinder av träningspass: Vid förhinder av ett bokat träningspass ska man avboka och meddela tränaren så fort som möjligt, dock minst 2 timmar innan avtalad tid.
6. Avslut av tjänst: Om du som klient vill avsluta gruppträningen innan de avtalade träningstillfällena är över betalas inga avgifter tillbaka. Har du inte varit aktiv på 6 månader förfaller inköpta träningstillfällen utan kompensation. Om orsaken är av medicinska skäl kan avgiften betalas tillbaka mot uppvisande av läkarintyg innan den avtalade träningstidens slut.
7. Ångerrätt: Du har Ångerrätt enligt e-handelslagen. Du har som kund rätt till en lagstiftad 14 dagars ångerrätt efter köp av tjänst. Du måste meddela oss om du ångrar dig. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-post samt vilka varor som returneringen gäller framgå tydligt.
8. Godkännande av bilder: Vid köp av gruppträningstjänst godkänner du att bilder med din medverkan som tas i samband med ett Uteboost gruppass eller event kan användas i sociala medier och annat marknadsföringsmaterial.
9. Uteblivet pass: Uteboost har rätt att vid behov ställa in, eller ändra tid och datum, för ett pass. Meddelanden sänds då ut via e-post minst 24 timmar innan utsatt träningstid.
10. Inställd gruppträning: Om för få deltagare anmält sig har Uteboost rätt att, 3 vardagar innan utsatt startdatum, ställa in hela gruppen. Har du anmält dig och betalat får du alla pengar tillbaka. 


I och med köp av tjänst hos UTEBOOST accepterar du ovanstående villkor. Dessa villkor gäller ett år från det att köp av tjänst gjorts och fortlöper tillsvidare.